پلن های متنوع سرور مجازی ابری NVMe آلمان و فنلاند

CX11 -1 موجود است
 • ۱ تعداد هسته اشتراکی
 • ۲ گیگابایت حافظه رم
 • ۲۰ گیگابایت فضای هارد SSD NVME
 • ۲۰ ترابایت ترافیک ماهانه
 • فوری تحویل
 • دارد پنل مدیریت پیشرفته
 • دارد امکان نصب سیستم عامل دلخواه
 • آلمان، فنلاند کشور
CPX11
 • ۲ تعداد هسته اشتراکی
 • 2 گیگابایت حافظه رم
 • 40 گیگابایت فضای هارد SSD NVME
 • ۲۰ ترابایت ترافیک ماهانه
 • فوری تحویل
 • دارد پنل مدیریت پیشرفته
 • دارد امکان نصب سیستم عامل دلخواه
 • آلمان، فنلاند کشور
CX21
 • ۲ تعداد هسته اشتراکی
 • ۴ گیگابایت حافظه رم
 • ۴۰ گیگابایت فضای هارد SSD NVME
 • ۲۰ ترابایت ترافیک ماهانه
 • فوری تحویل
 • دارد پنل مدیریت پیشرفته
 • دارد امکان نصب سیستم عامل دلخواه
 • آلمان، فنلاند کشور
CPX21
 • 3 تعداد هسته اشتراکی
 • 4 گیگابایت حافظه رم
 • 80 گیگابایت فضای هارد SSD NVME
 • ۲۰ ترابایت ترافیک ماهانه
 • فوری تحویل
 • دارد پنل مدیریت پیشرفته
 • دارد امکان نصب سیستم عامل دلخواه
 • آلمان، فنلاند کشور
CX31
 • ۲ تعداد هسته اشتراکی
 • ۸ گیگابایت حافظه رم
 • ۸۰ گیگابایت فضای هارد SSD NVME
 • ۲۰ ترابایت ترافیک ماهانه
 • فوری تحویل
 • دارد پنل مدیریت پیشرفته
 • دارد امکان نصب سیستم عامل دلخواه
 • آلمان، فنلاند کشور
CPX31
 • ۴ تعداد هسته اشتراکی
 • 8 گیگابایت حافظه رم
 • ۱۶۰ گیگابایت فضای هارد SSD NVME
 • ۲۰ ترابایت ترافیک ماهانه
 • فوری تحویل
 • دارد پنل مدیریت پیشرفته
 • دارد امکان نصب سیستم عامل دلخواه
 • آلمان، فنلاند کشور
CX41
 • ۴ تعداد هسته اشتراکی
 • ۱۶ گیگابایت حافظه رم
 • ۱۶۰ گیگابایت فضای هارد SSD NVME
 • ۲۰ ترابایت ترافیک ماهانه
 • فوری تحویل
 • دارد پنل مدیریت پیشرفته
 • دارد امکان نصب سیستم عامل دلخواه
 • آلمان، فنلاند کشور
CPX41
 • ۸ تعداد هسته اشتراکی
 • 16 گیگابایت حافظه رم
 • ۲۴۰ گیگابایت فضای هارد SSD NVME
 • ۲۰ ترابایت ترافیک ماهانه
 • فوری تحویل
 • دارد پنل مدیریت پیشرفته
 • دارد امکان نصب سیستم عامل دلخواه
 • آلمان، فنلاند کشور