ارائه پلن های متنوع هاست دانلود و بکاپ سی پنل ایران

IR-DLBK-A
 • ۵ گیگابایت فضا
 • سی پنل کنترل پنل
 • آپاچی وب سرور
IR-DLBK-B
 • ۱۰ گیگابایت فضا
 • سی پنل کنترل پنل
 • آپاچی وب سرور
IR-DLBK-C
 • ۲۵ گیگابایت فضا
 • سی پنل کنترل پنل
 • آپاچی وب سرور
IR-DLBK-D
 • ۵۰ گیگابایت فضا
 • سی پنل کنترل پنل
 • آپاچی وب سرور
IR-DLBK-E
 • ۱۰۰ گیگابایت فضا
 • سی پنل کنترل پنل
 • آپاچی وب سرور
IR-DLBK-F
 • ۲۰۰ گیگابایت فضا
 • سی پنل کنترل پنل
 • آپاچی وب سرور
IR-DLBK-G
 • ۵۰۰ گیگابایت فضا
 • سی پنل کنترل پنل
 • آپاچی وب سرور
IR-DLBK-H
 • ۱ ترابایت فضا
 • سی پنل کنترل پنل
 • آپاچی وب سرور