پلن های متنوع سرورهای مجازی لیتوانی با پردازنده اختصاصی

LT-LINUX-A
 • ۱ هسته (۲.۶ گیگاهرتز) سی پی یو
 • ۲ گیگابایت رم
 • ۲۰ گیگابایت فضا
 • ۲ ترابایت ترافیک
 • لینوکس سیستم عامل
 • لیتوانی کشور
LT-WIN-A
 • ۱ هسته (۲.۶ گیگاهرتز) سی پی یو
 • ۲ گیگابایت رم
 • ۲۰ گیگابایت فضا
 • ۲ ترابایت ترافیک
 • ویندوز سیستم عامل
 • لیتوانی کشور
LT-LINUX-B
 • ۱ هسته (۲.۶ گیگاهرتز) سی پی یو
 • ۴ گیگابایت رم
 • ۴۰ گیگابایت فضا
 • ۴ ترابایت ترافیک
 • لینوکس سیستم عامل
 • لیتوانی کشور
LT-WIN-B
 • ۱ هسته (۲.۶ گیگاهرتز) سی پی یو
 • ۴ گیگابایت رم
 • ۴۰ گیگابایت فضا
 • ۴ ترابایت ترافیک
 • ویندوز سیستم عامل
 • لیتوانی کشور
LT-LINUX-C
 • ۲ هسته (۲.۶ گیگاهرتز) سی پی یو
 • ۸ گیگابایت رم
 • ۸۰ گیگابایت فضا
 • ۸ ترابایت ترافیک
 • لینوکس سیستم عامل
 • لیتوانی کشور
LT-WIN-C
 • ۲ هسته (۲.۶ گیگاهرتز) سی پی یو
 • ۸ گیگابایت رم
 • ۸۰ گیگابایت فضا
 • ۸ ترابایت ترافیک
 • ویندوز سیستم عامل
 • لیتوانی کشور