پلن های متنوع نمایندگی هاست سی پنل ایران

IR-RESELLER-A
 • ۵ گیگابایت فضا
 • ۱۵ اکانت سی پنل
 • سی پنل کنترل پنل
 • دارد بکاپ گیری
 • دارد تمهیدات امنیتی
 • دارد امکانات نامحدود
IR-RESELLER-B
 • ۱۰ گیگابایت فضا
 • ۳۰ اکانت سی پنل
 • سی پنل کنترل پنل
 • دارد بکاپ گیری
 • دارد تمهیدات امنیتی
 • دارد امکانات نامحدود
IR-RESELLER-C
 • ۱۵ گیگابایت فضا
 • ۴۵ اکانت سی پنل
 • سی پنل کنترل پنل
 • دارد بکاپ گیری
 • دارد تمهیدات امنیتی
 • دارد امکانات نامحدود
IR-RESELLER-D
 • ۲۰ گیگابایت فضا
 • ۶۰ اکانت سی پنل
 • سی پنل کنترل پنل
 • دارد بکاپ گیری
 • دارد تمهیدات امنیتی
 • دارد امکانات نامحدود
IR-RESELLER-E
 • ۳۰ گیگابایت فضا
 • ۹۰ اکانت سی پنل
 • سی پنل کنترل پنل
 • دارد بکاپ گیری
 • دارد تمهیدات امنیتی
 • دارد امکانات نامحدود