پلن های متنوع سرورهای مجازی SSD - OVH

OVH-OFF-A

ارائه از ۷ کشور جهان (فرانسه، انگلستان، آلمان، لهستان، کانادا، استرالیا، سنگاپور)

 • 1 vCore تعداد هسته
 • ۲ گیگابایت حافظه رم
 • ۲۰ گیگابایت / SSD فضای هارد
 • 100Mbps پهنای باند
 • نامحدود ترافیک
 • لینوکس (انتخابی) سیستم عامل
 • OVH دیتاسنتر
OVH-OFF-B

ارائه از ۷ کشور جهان (فرانسه، انگلستان، آلمان، لهستان، کانادا، استرالیا، سنگاپور)

 • 1 vCore تعداد هسته
 • ۲ گیگابایت حافظه رم
 • 4۰ گیگابایت / NVME فضای هارد
 • 250Mbps پهنای باند
 • نامحدود ترافیک
 • لینوکس (انتخابی) سیستم عامل
 • OVH دیتاسنتر
OVH-OFF-C

ارائه از ۷ کشور جهان (فرانسه، انگلستان، آلمان، لهستان، کانادا، استرالیا، سنگاپور)

 • 2 vCore تعداد هسته
 • 4 گیگابایت حافظه رم
 • 8۰ گیگابایت / NVME فضای هارد
 • 500Mbps پهنای باند
 • نامحدود ترافیک
 • لینوکس (انتخابی) سیستم عامل
 • OVH دیتاسنتر
OVH-OFF-D

ارائه از ۷ کشور جهان (فرانسه، انگلستان، آلمان، لهستان، کانادا، استرالیا، سنگاپور)

 • 4 vCore تعداد هسته
 • 8 گیگابایت حافظه رم
 • 160 گیگابایت / NVME فضای هارد
 • 1Gbps پهنای باند
 • نامحدود ترافیک
 • لینوکس (انتخابی) سیستم عامل
 • OVH دیتاسنتر