پلن های متنوع سرور مجازی ایران با هارد SATA

MT-VPS-A
 • ۱ تعداد هسته
 • ۱ گیگابایت حافظه رم
 • ۲۰ گیگابایت فضای هارد SATA
 • 100 گیگابایت ترافیک ماهانه
 • آسیاتک - برج میلاد دیتاسنتر
 • فوری تحویل
 • دارد پنل مدیریت پیشرفته
 • دارد امکان نصب سیستم عامل دلخواه
MT-VPS-B
 • ۱ تعداد هسته
 • ۲ گیگابایت حافظه رم
 • ۴۰ گیگابایت فضای هارد SATA
 • 100 گیگابایت ترافیک ماهانه
 • آسیاتک - برج میلاد دیتاسنتر
 • فوری تحویل
 • دارد پنل مدیریت پیشرفته
 • دارد امکان نصب سیستم عامل دلخواه
MT-VPS-C
 • ۲ تعداد هسته
 • ۲ گیگابایت حافظه رم
 • ۵۰ گیگابایت فضای هارد SATA
 • 100 گیگابایت ترافیک ماهانه
 • آسیاتک - برج میلاد دیتاسنتر
 • فوری تحویل
 • دارد پنل مدیریت پیشرفته
 • دارد امکان نصب سیستم عامل دلخواه
MT-VPS-D
 • ۲ تعداد هسته
 • ۴ گیگابایت حافظه رم
 • ۶۰ گیگابایت فضای هارد SATA
 • 100 گیگابایت ترافیک ماهانه
 • آسیاتک - برج میلاد دیتاسنتر
 • فوری تحویل
 • دارد پنل مدیریت پیشرفته
 • دارد امکان نصب سیستم عامل دلخواه
MT-VPS-E
 • ۳ تعداد هسته
 • ۶ گیگابایت حافظه رم
 • ۸۰ گیگابایت فضای هارد SATA
 • 100 گیگابایت ترافیک ماهانه
 • آسیاتک - برج میلاد دیتاسنتر
 • فوری تحویل
 • دارد پنل مدیریت پیشرفته
 • دارد امکان نصب سیستم عامل دلخواه
MT-VPS-F
 • ۴ تعداد هسته
 • ۸ گیگابایت حافظه رم
 • ۱۰۰ گیگابایت فضای هارد SATA
 • 100 گیگابایت ترافیک ماهانه
 • آسیاتک - برج میلاد دیتاسنتر
 • فوری تحویل
 • دارد پنل مدیریت پیشرفته
 • دارد امکان نصب سیستم عامل دلخواه