پلن های متنوع سرورهای مجازی SSD ایران

IR-SSD-A
 • ۱ تعداد هسته
 • ۱ گیگابایت حافظه رم
 • ۲۰ گیگابایت فضای هارد SSD
 • 100 گیگابایت ترافیک ماهانه
 • ایران کشور
 • فوری تحویل
 • دارد پنل مدیریت پیشرفته
 • دارد امکان نصب سیستم عامل دلخواه
IR-SSD-B
 • ۱ تعداد هسته
 • ۲ گیگابایت حافظه رم
 • ۴۰ گیگابایت فضای هارد SSD
 • 100 گیگابایت ترافیک ماهانه
 • داده سامانه دیتاسنتر
 • فوری تحویل
 • دارد پنل مدیریت پیشرفته
 • دارد امکان نصب سیستم عامل دلخواه
IR-SSD-C
 • 2 تعداد هسته
 • 2 گیگابایت حافظه رم
 • 5۰ گیگابایت فضای هارد SSD
 • 100 گیگابایت ترافیک ماهانه
 • داده سامانه دیتاسنتر
 • فوری تحویل
 • دارد پنل مدیریت پیشرفته
 • دارد امکان نصب سیستم عامل دلخواه
IR-SSD-D
 • 2 تعداد هسته
 • 4 گیگابایت حافظه رم
 • 6۰ گیگابایت فضای هارد SSD
 • 100 گیگابایت ترافیک ماهانه
 • داده سامانه دیتاسنتر
 • فوری تحویل
 • دارد پنل مدیریت پیشرفته
 • دارد امکان نصب سیستم عامل دلخواه
IR-SSD-E
 • 3 تعداد هسته
 • 6 گیگابایت حافظه رم
 • 8۰ گیگابایت فضای هارد SSD
 • 100 گیگابایت ترافیک ماهانه
 • داده سامانه دیتاسنتر
 • فوری تحویل
 • دارد پنل مدیریت پیشرفته
 • دارد امکان نصب سیستم عامل دلخواه
IR-SSD-F
 • 4 تعداد هسته
 • 8 گیگابایت حافظه رم
 • 100 گیگابایت فضای هارد SSD
 • 100 گیگابایت ترافیک ماهانه
 • داده سامانه دیتاسنتر
 • فوری تحویل
 • دارد پنل مدیریت پیشرفته
 • دارد امکان نصب سیستم عامل دلخواه